Reisevilkår for Spaniaopplevelser.no

 Du er forpliktet til å lese og sette deg inn i Alminnelige vilkår for pakkereiser

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER – klikk her >>

Spaniaopplevelsers kompletterende vilkår

Nedenfor følger generelle reisevilkår som gjelder spesielt for Spaniaopplevelsers reiser.

Korrekt navn ved bestilling

I forbindelse med bestilling er det den reisendes eget ansvar å oppgi korrekt stavet navn i henhold til pass. De fleste flyselskap tillater ingen justeringer av navn og til og med små stavefeil kan innebære avbestilling og nybestilling med påfølgende kostnader. 

 1. Pass, visum 

Den reisende ansvaret selv for at pass (skal være gyldig til og med minst 6 måneder etter hjemkomst, ha minst en tom side, samt være helt og maskinelt lesbart) 

Etter den 31 mars 2016 skal alle reisende som benytter ESTA fremvise et biometrisk pass. Passet skal foruten informasjon om passets eier inneholde eierens biometriske særtrekk og signatur. Alle pass som har blitt utstedt til nordiske statsborgere etter 2012 bør oppfylle disse kravene. 

Vaksinasjoner/Medisiner

Hver reisende ansvarer selv for å innhente anbefalinger fra sin lege eller vaksinasjonskontor før avreise, utformet etter sin egen tilstand. 

For mer informasjon om vaksinasjoner og helseråd før din reise – kontakt ditt vaksinasjonskontor, lege eller se på Folkehelseinstituttets egne sider.

For å medbringe egne medisiner på reisen må legeattest kunne fremvises. For mer informasjon, undersøk med din fastlege.

 1. Den reisendes kontroll av sine reisedokumenter

Den reisende har selv ansvar for å kontrollere sine reisedokumenter så snart de er mottatt. Eventuelle feil må påpekes umiddelbart. Bekreftelser gitt av bestilleren av din reise må fremkomme skriftlig på dine reisedokumenter om disse skal kunne bekreftes.

 1. Flytider

Flytider , om bestilt med oss, som fremkommer på bestillingsbekreftelsen er foreløpige. Eksakte tider vil fremkomme på din reisedokumenter og Spaniaopplevelser er ikke ansvarlig for eventuelle endringer i flytidene. Gjør det til en vane å alltid sjekke direkte med det flyselskapet. Spaniaopplevelser er ikke ansvarlig for eventuelle tapte flybilletter på grunn av endrede flytider. Flyselskapene kan endres, noe som kan medføre at en direkteflyvning blir en flyvning med mellomlanding. 

 1. Forbehold om endringer

Spaniaopplevelser forbeholder seg retten til å foreta endringer av opplysninger som er feilaktige på grunn av trykk- eller korrekturfeil.  Vi tar også forbehold om endringer av hotell og andre endringer i programmet som ikke kunne forutses før avtalen ble inngått. I slike tilfeller må disse erstattes av likeverdige eller bedre alternativer. 

 1. Depositum og sluttbetaling

Spaniaopplevelser tar først ut en delbetaling (depositum) på 2000-3500 kr i forbindelse med inngåelsen av avtalen. Vær oppmerksom på at noen reisearrangementer kan ta ut et noe høyere depositum, og ved slike tilfeller vil dette bli informert om ved bestilling.

Sluttfaktura for reisen blir sendt sammen med reisedokumentene 30–40 dager før avreise. Fakturaen forfaller 8 dager etter faktureringsdato. Reisen betales med debit- og kredittkort. Kortbetalinger gjøres via Stripe.

 1. Priser

Gjeldende pris fås ved bestilling og angis på den tilhørende bestillingsbekreftelsen.

 1. Minimumsantall for gjennomføring av våre reiser

Minimumsantall for antall gjester som er nødvendig for å gjennomføre våre reiser angis i respektive reises faktarute. Dersom antallet er mindre enn minimumsantallet  forbeholder Spaniaopplevelser seg rettet til å kansellere reisen. Den reisende skal informeres om dette senest 21 dager før avreise. Innbetalt beløp på reisen vil tilbakebetales umiddelbart. Dersom en reise må innstilles på grunn av reiseråd fra Utenriksdepartementet, må dette meddeles senest 14 dager før avreise, uansette reisens varighet.

 1. Reiseforsikring

Det er svært viktig å være riktig forsikret dersom noe uforutsett skulle skje skjekk så du har en egen reiseforsikring.

 

 1. Prisendringer

Etter inngått avtale har Spaniaopplevelser rett til å justere prisene i de tilfeller der endringen skjer på grunn av endrede flyskatter/flyavgifter, havneavgifter, endrede valutakurser eller lignende situasjoner som er utenfor arrangørens kontroll.

Prisgaranti

Spaniaopplevelser tilbyr en prisgaranti. Gi beskjed ved bestilling at Prisgaranti ønskes. En faktura på hele reisens pris vil da umiddelbart bli utstedt og sendt til deg, Betaling må foretas innen 7 dager. Flybilletter må også umiddelbart utstedes og prisen for hele pakkereisen er da garantert. OBS!  Den avtalte pakkreisen kan deretter ikke endres. Ved en eventuell avbestilling, vil det bli full omkostning for flybillettens pris, uansett når bestillingen ble foretatt. I tillegg tilkommer avbestillingsgebyr i følge våre  avbestillingsregler. Dersom reisen innstilles av oss som arrangør refunderes selvfølgelig hele beløpet.

 1. Overføring av reise

Flybilletter er personlige og kan ikke overlates til en annen reisende. Navneendring innebærer en avbestilling og en nybestilling.

 1. Den reisendes endring ev reiseavtalen.

For hver endring i reiseavtalen som foretas av den reisende tas en kostnad i samsvar med de merkostnader som arrangøren blir påført, samt en administrasjonskostnad på kr 300 per endring/reisende. I noen tilfeller er en endring å betraktes som en avbestilling og en nybestilling. Dette gjelder også ved endring av avreisested, reiselengde, avreisedag osv. 

 1. Endring i dag-for-dag program

Rundreiser og  sammenlignbare arrangementer er avanserte og krever en stor grad av fleksibilitet for å beholde den høye kvaliteten vi ønsker å ha på våre reiser. Dette kan medføre at planlagte aktiviteter for en spesifikk dag i løpet av reisen kan endres. 

 1. Avbestilling utført av den reisende

Avbestilling av reisen skal skje umiddelbart til Spaniaopplevelser skriflig til post@spaniaopplevelser.no angitt på dine reisedokumenter.  Innbetalt avbestillingsbeskyttelse vil ikke bli refundert.

 1. Avbestillingsregler

Kostnad ved avbestilling:

Tid før avreise         % av reisens pris

Mer enn 90 dager        10% av reisens pris

90 dager – 75 dager     35% av reisens pris

74 dager – 46 dager     75% av reisens pris

45 dager eller færre     100% av reisens pris

Noen reisearrangementer kan ha en høyere avbestillingskostnad enn hva tabellen angir. Dette gjelder de reiser som har et høyere depositumsbeløp, som angis på respektive reiser. Vær oppmerksom på at avbestillingskostnader må betales fullt ut selv om det er større enn innbetalt depositum.

 1. Avbestillingsbeskyttelse ved sykdom m.m.

Den reisende kan beskytte seg mot kostnader ved avbestilling av sin reise ved å ved bestilling tegne den avbestillingsbeskyttelse som Spaniaopplevelser tilbyr gjennom Gouda.                                                    

                                                           Pris for

Reisens pris                                      avbestillingsbeskyttelse:

0–14.999 kr                                      350 kr

15.000–24.999 kr                             550 kr

25.000–34.999 kr                             750 kr

35.000–44.999 kr                             950 kr

45.000 kr eller høyere                       5 % av reisens pris

Ved benyttelse av avbestillingsbeskyttelsen tilbakebetales hele reisens kostnad, med unntak av den innbetalte kostnaden for avebstillingsbeskyttelsen, samt en egenandel iht forsikringsvillkår. Les mer om Goudas avbestillingsforsikriing her .

Ønskemål

Spaniaopplevelser forsøker alltid, der det er mulig, å tilfredstille de fleste ønskemål. Ønskemål er dog kun ønskemål og kan så lenge  ingenting er bekreftet skriftlig ved bestilling, ikke garanteres.

Tillegg for flyreisen

Ved bestilling av spesielle seter på fly, behov for hjelpemiddel ved ombordsstigning og spesielle måltider ligger ansvaret på gjennomføringen på de enkelte flyselskap og kan ikke garanteres av Spaniaopplevelser.

Teknisk arrangør: Lets go to Spain / Come to Spain Events SLU  med organisasjonsnummer: B 90380494 som er et Spansk Reisebyrå Med Spansk Lisensnummer: CIAN: 41 – 7397 – 2.

Vi stiller en reisegaranti til Spanske myndigheter som tilfredsstiller den Norske reisegarantiordningen. 

Milano Govinda 35, 41020 Sevilla España

Tlf: + 34 637 87 87 68

E-post: post@spaniaopplevelser.no

Hjemmeside: https://spaniaopplevelser.no/